ปัญหาของการเรียนออนไลน์


การเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ ให้เป็นการเรียนใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำการสอน นอกจากนี้ความหมายอีกในหนึ่งยังหมายถึง การเรียนทางไกล , การเรียนผ่านเว็บไซต์ อีกด้วย การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning) จะเป็นเรียนทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ บวกเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก ซึ่งประเทศของเราเมื่อต้องเผชิญกับโคโรนาไวรัส (covid-19) ทำให้จำเป็นต้องมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แต่ก็ได้มีผลตอบรับจากทั้งผู้ปกครองและผู้เรียนเองว่าพบปัญหามากมาย มาดูกันว่าปัญหาเหล่านี้มีอะไรกันบ้าง

ไม่มีสมาธิ

เป็นปัญหาหลักๆที่ผู้เรียนหลายคนต้องเผชิญ การเรียนออนไลน์เป็นการเรียนที่ ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้สอน และอยู่ในบรรยากาศที่ผู้เรียนต้องขุดความกระตือรือร้นมาใช้สูง ทำให้หลายคนไม่มีสมาธิในการเรียน ยิ่งในกลุ่มเด็กเล็ก การจดจ่ออยู่กับหน้าจอยิ่งเป็นเรื่องที่ยากเข้าไปใหญ่ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่อาจจะไม่เหมาะกับการเรียนด้วย

ไม่มีอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ไม่เพียงพอ

เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขจากภาคส่วนใดเลย ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกบ้านที่จะมีอุปกรณ์พร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ หรือบางบ้านมีเด็กที่ต้องเข้าเรียนออนไลน์มากกว่า 1 คน ก็ต้องอาศัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 1 เครื่อง ทำให้เกิดเป็นปัญหาเด็กบางคนไม่ได้เรียน หรือเรียนไม่ทันเพื่อนได้

 สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่ดี

ก็เช่นเดียวกับอุปกรณ์ ไม่ใช่ทุกวันจะมีอินเตอร์เน็ตที่ดี สัญญาณที่ดีก็มักจะมีราคาที่แพงตามไปด้วย ซึ่งบางบ้านก็ไม่สามารถรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไหว ทำให้มีเด็กๆ อีกหลายคนต้องประสบปัญหากับการไม่มีอินเตอร์เน็ตใช้สำหรับเรียนออนไลน์

ตามไม่ทัน

ปกติในห้องเรียนหากตามไม่ทันก็อาจจะถามเพื่อนข้างๆ ได้ แต่พอต้องเพ่งสมาธิไปที่หน้าจอนานๆ ก็ยากที่จะจดจ่อได้ตลอดทั้งชั่วโมงเรียน แล้วพอหลุดไปบ้าง ก็กลายเป็นว่า ฟังไม่ทันซะแล้ว จุดนี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่นักเรียนหลายคนบ่นถึง เพราะบางครั้งบรรยากาศการสอนออนไลน์ก็ไม่เอื้อให้สอบถามข้อสงสัยระหว่างเรียนจากคุณครู หรือเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆ ได้

ครูให้งานเยอะกว่าเรียนออนไซต์

เมื่อต้องสอนกันทางไกล คุณครูก็พยายามแจกจ่ายงานเพื่อให้เด็กๆ ได้รับความรู้ให้มากที่สุด แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ เหล่านักเรียนต้องรับภาระงานจากหลากหลายวิชาจนกลายเป็นว่า งานล้มมือ และเหนื่อยกว่าเดิม ซึ่งจุดนี้ก็มีครูอีกหลายคนที่เข้าใจ และพยายามหาทางแก้ไขในจุดนี้กัน